Ռետինե մշակում

rubber

Մշակել է կաուչուկի պատրաստման մեջ օգտագործվող խառնիչների և ջրաղացների և էքստրուդերի մի շարք նոր ապրանքների և ծառայությունների լուծումներ: